Разширено търсене

0 EUR до 350 000 EUR

намерени 0 results
Your search results

Новини и Състояние D29

Състояние на строителството D29 Надежда, към 30 януари 2020 (видео)

Конструкцията на Сграда-1 е на етап изграждане на трети етаж, а на Сграда-2 – изграждане на пети етаж. Започнати са зидарските работи, като е завършена зидарията на 1-ви етаж в Сграда-2. Стартирано е изграждането на ВиК инсталациите в подземните гаражи на Сграда-2. Завършени са дворната канализация, топло- и хидроизолацията на подземните гаражи и е изпълнен уплътнен обратен насип по северозападния и североизточния път.

Състояние на строителството D29 Надежда, към 20 декември 2019 (видео)

Сграда 1 е със завършен 1-ви етаж и към момента се изграждат вертикалните елементи на 2-ри етаж. В Сграда 2 са завършени 3-ти етаж на вх.В и вертикалните елементи на 4-ти етаж вх.Г. Съответно в момента започва изграждането на вертикалните елементи на 4-ти етаж на вх.В и се работи по изграждането на плочата между 4-ти и 5-ти етаж на вх.Г.

Състояние на строителството D29 Надежда, към 28 ноември 2019 (видео)

Сграда 2 е с изградени вертикални елементи на трети етаж във вх.В и изцяло завършен трети етаж на вх.Г. В момента се подготвят следващите елементи, а именно плочата за завършване на трети етаж на вх.В и вертикалните елементи на четвърти етаж във вх.Г. Подземният гараж под Сграда 2 и между двете сгради е завършен, като са изпълнени основите, обратния насип, шлайфана армирана бетонова настилка, …

Състояние на строителството D29 Надежда, към 29 октомври 2019 (видео)

Към края на м.октомври в Сграда 2 (Вход Г) са изградени вертикалните елементи от плочата на втори жилищен етаж до плочата на трети жилищен етаж и предстои изграждане на плочата между двата етажа. На същата сграда (Вход В) е изградена плочата между първи и втори жилищен етаж и следва направата на вертикални елементи от нея до плочата на трети жилищен етаж. В подземният паркинг …

Състояние на строителството D29 Надежда, към 27 септември 2019 (видео)

Вход В в Сграда 2 е с изградени вертикални елементи (колони и шайби) на първи жилищен етаж и следва да бъде изградена плочата между него и втори жилищен етаж. Вход Г в Сграда 2 е на етап вертикални елементи на втори жилищен етаж и следва да бъде изградена плочата между него и трети жилищен етаж. Външните стени на втрората част от подземния паркинг (попадаща …

Състояние на строителството D29 Надежда, към 27 Юли 2019 (видео)

Ръководител на проект D29 инж. Анна Пейчева За въпроси по строителството (+359) 893 607 696 (в работно време)

Състояние на строителството на D29 Надежда, към 27 Юни 2019 (видео)

На обекта при метростанция “Бели Дунав” е изпълнена частта от изкопа, в която попада Сграда 2, изградени са вече стоманобетоновите основи, вертикалните елементи (колони и шайби) и плочите на кота 0,00 (първа плоча) на двата входа на Сграда 2, както и вертикалните елементи до кота +2,82м. на вход Г. Предстои да бъдат изградени вертикалните елементи до кота +2,82м. на вход В и плочите на …

Състояние на строителството D29 Надежда – 19 Maрт 2019 (видео)

Извършени са подготвителни работи по площадката и са започнати изкопните работи.

Първа копка на обект D29 в Надежда

Ръководител на проект D29 инж. Анна Пейчева За въпроси по строителството (+359) 893 607 696 (в работно време)

Compare Listings