Разширено търсене

0 EUR до 700 000 EUR

намерени 0 results
Your search results

Всички Новини

Състояние на строителството D35 – Дружба Обиколна, към 30 ноември 2023

Към края на месец ноември е налята плочата между ниво -2 и ниво -1. Завършени са вертикалните елементи от ниво – 1 до кота 0. Предстои работа по кофража и армировката за плочата на кота 0. Успоредно с тези дейности се изпълнява и хидроизолация по външните стени на двете подземни нива.

Състояние на строителството D33 – София Тех Парк, към 29 ноември 2023

Тухлената зидария е изпълнена до жилищен ет. 8 включително. Вертикалните щрангове на ВиК инсталациите са изпълнени изцяло на първите 6 жилищни етажа и се работи по следващите етажи. Монтирани са етажните разпределителни табла за отопление до жилищен ет.8 включително и се довършват вертикалните клонове на вентилацията в баните. Изпълнени са и трасетата на вентилацията в сутерен на ниво -1.

Състояние на строителството D36 – София Тех Парк 2, към 29 ноември 2023

Довършва се изпълнението на вертикалните стоманобетонни елементи на ниво -2 в северната част на сградата и едновременно с това се изпълняват кофражни и армировъчни работи по плочата между нива -2 и -1 в южната част на сградата. Следва бетониране на същата плоча, изпълнение на автомобилната рампа между нива -2 и -1 и изпълнение на вертикалните стоманобетонни елементи на ниво -1.

Състояние на строителството D33 – София Тех Парк, към 27 октомври 2023

Конструкцията на сградата е завършена до жилищен ет. 8 включително. Следва изпълнението на ет. 9 и съответно на покрива. Тухлената зидария е изпълнена до ет. 7 и се работи по тази на ет. 8. Окабеляването за електро инсталациите е изпълнено на ет. 1 и се довършва на ет. 2. Вертикалните щрангове на ВиК инсталациите са изпълнени изцяло на първите 4 жилищни етажа и се …

Състояние на строителството D36 – София Тех Парк 2, към 27 октомври 2023

Изпълнена е общата фундаментна плоча, като заедно с нея е изпълнена хидроизолацията ѝ и вкопаната в плочата канализация. Монтиран е куло-кран и се работи по изграждане на вертикалните стоманобетонни елементи на ниво -2.     

Състояние на строителството D35 – Дружба Обиколна, към 27 октомври 2023

Към края на месец октомври са бетонирани всички вертикални елементи, както и рампата от ниво – 2 до ниво – 1. Довършва се армировката по плочата на кота – 3.17. Предстои наливане на плочата между двете подземни нива.   

Състояние на строителството D36 – София Тех Парк 2, към 28 септември 2023

  Довършват се изкопните работи и укрепването на соткосите на изкопа. Стартирано е поетапното изпълнение на подложения бетон. Следва изпълнение на фундамента заедно с хидроизолацията му.  

Състояние на строителството D33 – София Тех Парк , към 28 септември 2023

Състояние на строителството D33 – София Тех Парк , към 28 септември 2023 Довършва се стоманобетонната конструкция до ниво 9 (8-ми жилищен етаж), като се работи по изпълнението на плочата между нива 9 и 10 (8-ми и 9-ти жилищен етаж). Зидарските работи са завършени до ниво 6 (5-ти жилищен етаж) и продължават тези на ниво 7 (6-ти жилищен етаж). Изпълняват се електроинсталациите на 1- …

Състояние на строителството D35 – Дружба Обиколна, към 28 септември 2023

Към края на месец септември са армирани и бетонирани по-голямата част от вертикалните елементи на ниво -2. Работи се по кофража за плочата на кота – 3.17 и довършване на вертикалните елементи. Предстои монтаж на кулокран. Подписан е КОНСТАТИВЕН АКТ(Образец 3), с който се удостоверява, че фундамента на сградата е завършен и подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването.

Състояние на строителството D36 София Тех парк 2, към 25 август 2023

Обектът е заграден със строителна ограда и е напълно подготвен за изпълнение на масовия изкоп. Разписан е Акт Образец 2, с който се дава старт на строителните работи. Предстои изпълнение на изкопа, подложния бетон и фундаментната плоча върху него.

Състояние на строителството D33 – София Тех Парк, към 25 август 2023

Завършена е стоманобетонната конструкция до ниво 6 (5-ти жилищен етаж), както и вертикалните стоманобетонни елементи на ниво 7 (6-ти жилищен етаж). Стратира изпълнението на плочата между нива 7 и 8 (6-ти и 7-ми жилищен етаж). Зидарските работи са завършени до ниво 5 (4-ти жилищен етаж) и следва стартиратне на тези на ниво 6 (5-ти жилищен етаж). Изпълнена е и топлоизолацията над подземните гаражи. Започват …

Състояние на строителството D35 – Дружба Обиколна, към 25 август 2023

Към края на месец август е бетонирана фундаментната плоча на сградата. Изпълнява и хидроизолацията на основите. Изграждат се вертикалните елементи за второто подземно ниво(ниво -2).

Първа копка на блок D36 София Тех Парк 2

  На 11-ти август 2023 бе направена първа копка на блок София Тех Парк 2.

Блок D36 София Тех парк 2 получи Разрешение за строеж

На 28 юли 2023 г., влезе в сила Разрешение за строеж No 169/05.07.2023 г. на Блок D36 София Тех парк 2. Разрешението за строеж можете да изтеглите от следния линк: D36-TP2-01-Разрешение-за-строеж.pdf

Състояние на строителството D35 – Дружба Обиколна, към 28 юли 2023

Към края на месец юли е изцяло завършен масовия изкоп на обекта и укрепването откъм улицата. Налят е подложен бетон, трасирани са всички конструктивни елементи и се работи по кофража и армировката за фундамента на сградата.

Състояние на строителството D33 – София Тех Парк, към 28 юли 2023

Завършена е стоманобетонната конструкция до ниво 5 (четвърти жилищен етаж), както и вертикалните стоманобетонни елементи на ниво 6 (пети жилищен етаж) и кофражът на плочата и гредите между ниво 6 и 7. Довършва се армировката на същата плоча и престои нейното бетониране. Зидарските работи са завършени до ниво 3( втори жилищен етаж), а към момента се изпълняват тези на четвъртото ниво (трети жилищен етаж). …

Започна продажбата на имоти в блок D36 София Тех Парк 2

Блок D36, в район Младост кв. Полигона на ул. „Спас Капелков“ (граничи със София Тех Парк), е жилищна сграда на девет етажа с подземни гаражи разположени в два сутерена. Непосредствената близост на София Тех Парк предоставя денонощен достъп до огромна паркова територия с детски площадки, улични фитнес съоръжения и поддържани алеи за бягане или разходки. Цялата площ на парка е осветена нощем и с …

Състояние на строителството D35 – Дружба Обиколна, към 30 юни 2023

На 01.06.2023 г. е издаден протокол за откриване на строителната площадка. Към края на същият месец, обекта е заграден с временна ограда, изградена е мивка за камиони и са доставени фургоните за работещите на обекта. Изградени са водопонизителни сондажи, на които са монтирани помпи за отвеждане на подпочвените води. Работи се по масовия изкоп, паралелно с укрепването на улицата. Предстои приключване на изкопа и …

Състояние на строителството D33 – София Тех Парк, към 28 юни 2023

Завършена е стоманобетонната конструкция до ниво 4 (трети жилищен етаж). Изпълняват се вертикалните стоманобетонни елементи на ниво 5 (четвърти жилищен етаж), а след това и на плочата и гредите между ниво 5 и 6. Завършени са зидариите в подземните гаражи на нива -1 и -2, довършват се тези на ниво 1 (партер) и ниво 2 (първи жилищен етаж) и са стартирани зидарските работи на …

Първа копка на блок Дружба Обиколна

На 1-ви Юни 2023 бе направена първа копка на блок Дружба Обиколна.

Състояние на строителството D33 – София Тех Парк, към 29 май 2023

Завършена е стоманобетонната конструкция до ниво 3 (втори жилищен етаж). Предстои изпълнението на вертикалните стоманобетонни елементи на ниво 4 (трети жилищен етаж), а след това и на плочата и гредите между ниво 4 и 5. Продължават дейностите по зариване и уплътняване около сградата. Завършена е хидроизолацията в двата подземни етажа и се довършва тухлената зидария на гаражните клетки и на двете нива. Предстои стартиране …

Започна на строителството на D35 – Дружба Обиколна

Блок D35 получи разрешение за строеж № 92 от 07.04.2023 г., влязло в сила на 26.04.2023г. Сградата се намира на ул. „Обиколна“ в близост до кръстовището на бул. „Проф Цветан Лазаров“ и ул. „Обиколна“

Състояние на строителството D33 – София Тех Парк, към 27 април 2023

Завършена е стоманобетонната конструкция до партерния етаж и се довършва изпълнението на вертикалните стоманобетонни елементи на ниво 2 (първи жилищен етаж). Предстои кофриране, армиране и бетониране на плочата и гредите между ниво 2 и 3. Започна и поетапното зариване и уплътняване на обратен насип около сградата. Стартирани са и хидроизалационните работи в двата подземни етажи.

Състояние на строителството D33 – София Тех Парк, към 30 март 2023

Завършена е стоманобетонната конструкция на двете подземни нива и се довършва изпълнението на вертикалните стоманобетонни елементи на ниво 1. Предстои кофриране, армиране и бетоноране на плочата и гредите между ниво 1 и 2.

Compare Listings