Разширено търсене

0 EUR до 700 000 EUR

намерени 0 results
Your search results

Лични данни

На този сайт Делар ЕООД не събира, не обработва, не съхранява и не използва лични данни.

 

Чувствителна информация  

Използваните  на сайта стандартни технологии, като сървър логове, в които се съдържа IP адрес, са достъпни за технически дейности в рамките на 90 дни.  При нормално функциониране на услугите те не се отварят. Действия върху тях могат да се предприемат само при  хипотезите на съображения 47 и 49 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (GDPR), например хакерска атака и технически проблем.

 

Гугъл услуги

Сайтът използва Гугъл аналитика в стандартен режим, който предоставя само обобщена информация за общото посещение на сайта, без социологически разрези и потребителска идентификация. В този режим, според доставчика на услугата, не се изисква съгласие на потребителя за това. Също така доставчикът на услугата поема технически ангажимент да информира потребителя, ако такова съгласие се изисква от упълномощените органи, съгласно посочения по-горе Регламент. Данните от Гугъл Аналитика  се използват само за да се оцени натовареността на сайта и достъпността на информацията.

 

В сайта се визуализират Гугъл карти

Въпреки, че се виждат на сайта, те не са част от него. Тези карти се използват за да може потребителят да види местоположението на строителните обекти, описани в сайта.   В този режим доставчикът на услугата (Гугъл) поема технически ангажимент да информира потребителя, ако информация  или съгласие  за събиране на данни се изисква от упълномощеините органи, съгласно същия Регламент.

Връзки :

https://www.privacy-regulation.eu/bg/r47.htm

https://www.privacy-regulation.eu/bg/r49.htm

https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en

https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none

Compare Listings