Разширено търсене

0 EUR до 700 000 EUR

намерени 0 results
Your search results

Новини и Състояние D35

Състояние на строителството D35 – Дружба Обиколна, към 28 май 2024 г.

Към края на месец май е завършена плочата на кота +6.29, както и всички вертикални елементи до кота +9.13. Работи се по кофража и армировката за плочата на кота +9.13. Изпълнена е хидроизолацията на двете подземни нива. Изпълняват се зидарските работи на първото подземно ниво.

Състояние на строителството D35 – Дружба Обиколна, към 26 април 2024 г.

Към края на месец април са завършени вертикалите до кота +6.29, както и кофража за плочата. Работи се по армировката за плочата на кота +6.29. В първото подземно ниво се довършва декофрирането, след което предстои да се изпълни хидроизолацията и зидарските работи.

Състояние на строителството D35 – Дружба Обиколна, към 27 март 2024 г.

Към края на месец март е завършена плочата на кота +3.45. Работи се по кофража и армировката за вертикалните елементи до следващата плоча. Във второто подземно ниво са завършени зидарските работи и се изпълняват електроинсталациите и вентилацията.

Състояние на строителството D35 – Дружба Обиколна, към 27 февруари 2024 г.

Към края на месец февруари са изпълнени вертикалните елементи до кота +3.45. Изпълнена е хидроизолацията на втория подземен етаж. Работи се по кофража и армировката на плочата.

Състояние на строителството D35 – Дружба Обиколна, към 29 януари 2024

Към края на месец януари е завършена кота +0,00 на сградата. Работи се по кофража и армировката за вертикалите до кота +3,45.

Състояние на строителството D35 – Дружба Обиколна, към 21 декември 2023

Към края на месец декември е завършен кофража за плочата на кота 0. Довършва се армировката за тази плоча, след което предстои наливане.

Състояние на строителството D35 – Дружба Обиколна, към 30 ноември 2023

Към края на месец ноември е налята плочата между ниво -2 и ниво -1. Завършени са вертикалните елементи от ниво – 1 до кота 0. Предстои работа по кофража и армировката за плочата на кота 0. Успоредно с тези дейности се изпълнява и хидроизолация по външните стени на двете подземни нива.

Състояние на строителството D35 – Дружба Обиколна, към 27 октомври 2023

Към края на месец октомври са бетонирани всички вертикални елементи, както и рампата от ниво – 2 до ниво – 1. Довършва се армировката по плочата на кота – 3.17. Предстои наливане на плочата между двете подземни нива.   

Състояние на строителството D35 – Дружба Обиколна, към 28 септември 2023

Към края на месец септември са армирани и бетонирани по-голямата част от вертикалните елементи на ниво -2. Работи се по кофража за плочата на кота – 3.17 и довършване на вертикалните елементи. Предстои монтаж на кулокран. Подписан е КОНСТАТИВЕН АКТ(Образец 3), с който се удостоверява, че фундамента на сградата е завършен и подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването.

Състояние на строителството D35 – Дружба Обиколна, към 25 август 2023

Към края на месец август е бетонирана фундаментната плоча на сградата. Изпълнява и хидроизолацията на основите. Изграждат се вертикалните елементи за второто подземно ниво(ниво -2).

Състояние на строителството D35 – Дружба Обиколна, към 28 юли 2023

Към края на месец юли е изцяло завършен масовия изкоп на обекта и укрепването откъм улицата. Налят е подложен бетон, трасирани са всички конструктивни елементи и се работи по кофража и армировката за фундамента на сградата.

Състояние на строителството D35 – Дружба Обиколна, към 30 юни 2023

На 01.06.2023 г. е издаден протокол за откриване на строителната площадка. Към края на същият месец, обекта е заграден с временна ограда, изградена е мивка за камиони и са доставени фургоните за работещите на обекта. Изградени са водопонизителни сондажи, на които са монтирани помпи за отвеждане на подпочвените води. Работи се по масовия изкоп, паралелно с укрепването на улицата. Предстои приключване на изкопа и …

Първа копка на блок Дружба Обиколна

На 1-ви Юни 2023 бе направена първа копка на блок Дружба Обиколна.

Започна на строителството на D35 – Дружба Обиколна

Блок D35 получи разрешение за строеж № 92 от 07.04.2023 г., влязло в сила на 26.04.2023г. Сградата се намира на ул. „Обиколна“ в близост до кръстовището на бул. „Проф Цветан Лазаров“ и ул. „Обиколна“

Compare Listings