Разширено търсене

0 EUR до 700 000 EUR

намерени 0 results
Your search results

Новини и Състояние D28

Завърши строителството на блок D28 в Младост 2

На 12 ноември 2020 г., Столична община издаде Удостоверение за въвеждане в експлоатация на жилищната сграда в Младост 2, блок 253A. Това е 28-мият жилищен блок, построен от Делар. Удостоверение за експлоатация можете да изтеглите от: D28-ML2-07-Удостоверение-за-експлоатация

Състояние на строителството D28 – Младост 2, към 29 септември 2020 (видео)

Без забележки от комисията бе прието външното ел. захранване на сградата, предстои приемателна комисия за самата сграда и издаване на Разрешение за ползване.

Състояние на строителството D28 – Младост 2, към 26 август 2020 (видео)

Подписан е Акт 15 на сградата, предстоят приемателни комисии за външно ел. захранване, топлопровод и сграда.

Състояние на строителството D28 – Младост 2, към 28 юли 2020 (видео)

Вертикалната планировка на сградата е завършена. Извършват се финални довършителни дейности по общите части на сградата. Предстои подписване на Акт 15.

Състояние на строителството D28 – Младост 2, към 26 юни 2020 (видео)

Към края на м.юни са готови: фасадата на блока и подовите настилки на общите части, работи се по настилките на терасите, вертикалната планировка и външните топло- и електровръзки.

Състояние на строителството D28 – Младост 2, към 26 май 2020 (видео)

Към края на м.май са готови подовите замазки в блока, ВиК и мълниезащитните инсталации, продължават работите по фасадите, ТОВК и подовите облицовки на общите части.

Състояние на строителството D28 – Младост 2, към 30 април 2020 (видео)

Към края на м.април са готови ел.инсталациите и мазилките на апартаментите, продължават работите по ВиК и ТОВК инсталациите, започна полагането на замазки.

Състояние на строителството D28 – Младост 2, към 30 март 2020 (видео)

Към 30 март 2020 продължава работата по фасадите, ел.инсталациите на апартаментите и мазилките, ВиК и ТОВК инсталациите.

Блок D28 в Младост 2 получи Административен Адрес

Жилищната сграда D28 в Младост 2 получи Административен Адрес: София. жк Младост-2, блок 253A. вход 1. Удостоверението може да изтеглите от: D28-ML2-05-Административен-Адрес

Състояние на строителството D28 Младост 2, към 29 февруари 2020 (видео)

Към края на м.февруари 2020 продължава работата по ВиК и ТОВК инсталациите, завършени са зидариите (външни и вътрешни) на цялата сграда, монтирана е дограма на три от четирите етажа, завършено е окабеляването на гаражите, които са и с готови мазилки. Започнаха работи по фасадите, ел.инсталациите на апартаментите и мазилките.

Състояние на строителството D28 Младост 2, към 30 януари 2020 (видео)

Към края на м.януари 2020 е готова хидроизолацията на покрива, монтирани са гаражните врати. Работи се по ВиК и ТОВК инсталациите, предстои направата на външната зидария на последния етаж и монтаж на дограма.

Състояние на строителството D28 Младост 2, към 20 декември 2019 (видео)

Към края на годината е готова е външната зидария на първи, втори и трети етаж, готова е вътрешната зидария на втори етаж, иззидани са гаражите и комините, приключи изграждането на топлоизолацията на покрива (вкл. армирана замазка в равната му част), започнаха работи по хидроизолацията на покрива, както и по ВиК и ТОВК инсталациите.

Издаденo е Удостоверение чл.181 за приемане на груб строеж за блок D28 – Младост 2

На 20.12.2019 бе издаденo удостоверение чл.181 за приемане на груб строеж за блок D28 – Младост 2 D28-ML2-04 Удостоверение чл.181 за приемане на груб строеж на Младост 2

Издаден е Акт 14 (Приемане на конструкция) за блок D28 – Младост 2

На 5.12.2019 бе издаден Акт 14 за приемане на конструкция на блок D28 – Младост 2 D28-ML2-03-Акт 14 Младост 2

Състояние на строителството D28 Младост 2, към 27 ноември 2019 (видео)

Към края на м.ноември е излята последната (покривна) плоча, предстои изграждането на покривните хидро- и топлоизолации, външни и вътрешни зидарии.

Състояние на строителството D28 Младост 2, към 29 октомври 2019 (видео)

  Към края на м.октомври са изляти вертикалните елементи (колони и шайби) към покривната плоча. Изградено е сградното водопроводно отклонение. Работи се по кофража и армирането на покрива.

Състояние на строителството D28 Младост 2, към 27 септември 2019 (видео)

Към края на месец септември вече е налята плочата на кота +8,55, изградено е сградното канализационно отклонение, предстои изграждане на сградното водопроводно отклонение, изграждане на кофраж и армиране на покривната плоча.

Състояние на строителството D28 Младост 2, към 29 август 2019 (видео)

Към 29.08.2019г. е налята плоча на кота +5,70, както и вертикалните бетонови елементи след нея, завършено изграждането на водопроводната и на канализационната шахти, предстои наливане на плоча на кота +8,55 и зидарии на етаж 1.

Състояние на строителството D28 Младост 2, към 27 Юли 2019 (видео)

Изляти плоча на кота +2,85 и вертикалните елементи (шайби и колони) след тази плоча, подготовка за свързване на сградни водопроводно и канализационно отклонения. Предстои наливане на плоча на кота +5,70 и изграждане на сградни ВиК отклонения.

Състояние на строителството на блок D28 в Младост 2, към 27 Юни 2019 (видео)

Изляти са бетоновите вертикали (шайби и колони) след плочата на кота 0,00 – предстои наливането на плоча с кота +2,85. Завършени са: изкоп, фундаменти, рандбалки, плоча кота 0,00, прекарани са тръбите за канализация под кота 0,00, заложени са тръбите за захранващите ел. кабели.

Състояние на D28 Младост 2 към 25.03.2019 г.

На 23.03.2019 г. бе излят подложен бетон за сградата в обекта.

Състояние на D28 Младост 2 към 22 март 2019 г.

Продължават работите по основите на сградата.

Compare Listings