Разширено търсене

0 EUR до 700 000 EUR

намерени 0 results
Your search results

Новини и Състояние D35

Състояние на строителството D35 – Дружба Обиколна, към 28 септември 2023

Към края на месец септември са армирани и бетонирани по-голямата част от вертикалните елементи на ниво -2. Работи се по кофража за плочата на кота – 3.17 и довършване на вертикалните елементи. Предстои монтаж на кулокран. Подписан е КОНСТАТИВЕН АКТ(Образец 3), с който се удостоверява, че фундамента на сградата е завършен и подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването.

Състояние на строителството D35 – Дружба Обиколна, към 25 август 2023

Към края на месец август е бетонирана фундаментната плоча на сградата. Изпълнява и хидроизолацията на основите. Изграждат се вертикалните елементи за второто подземно ниво(ниво -2).

Състояние на строителството D35 – Дружба Обиколна, към 28 юли 2023

Към края на месец юли е изцяло завършен масовия изкоп на обекта и укрепването откъм улицата. Налят е подложен бетон, трасирани са всички конструктивни елементи и се работи по кофража и армировката за фундамента на сградата.

Състояние на строителството D35 – Дружба Обиколна, към 30 юни 2023

На 01.06.2023 г. е издаден протокол за откриване на строителната площадка. Към края на същият месец, обекта е заграден с временна ограда, изградена е мивка за камиони и са доставени фургоните за работещите на обекта. Изградени са водопонизителни сондажи, на които са монтирани помпи за отвеждане на подпочвените води. Работи се по масовия изкоп, паралелно с укрепването на улицата. Предстои приключване на изкопа и …

Първа копка на блок Дружба Обиколна

На 1-ви Юни 2023 бе направена първа копка на блок Дружба Обиколна.

Започна на строителството на D35 – Дружба Обиколна

Блок D35 получи разрешение за строеж № 92 от 07.04.2023 г., влязло в сила на 26.04.2023г. Сградата се намира на ул. „Обиколна“ в близост до кръстовището на бул. „Проф Цветан Лазаров“ и ул. „Обиколна“

Compare Listings