Разширено търсене

0 EUR до 350 000 EUR

намерени 0 results
Your search results

Състояние D29

Състояние на строителството D29 Надежда, към 27 септември 2019 (видео)

Вход В в Сграда 2 е с изградени вертикални елементи (колони и шайби) на първи жилищен етаж и следва да бъде изградена плочата между него и втори жилищен етаж. Вход Г в Сграда 2 е на етап вертикални елементи на втори жилищен етаж и следва да бъде изградена плочата между него и трети жилищен етаж. Външните стени на втрората част от подземния паркинг (попадаща …

Състояние на строителството D29 Надежда, към 27 Юли 2019 (видео)

Ръководител на проект D29 инж. Анна Пейчева За въпроси по строителството (+359) 893 607 696 (в работно време)

Състояние на строителството на D29 Надежда, към 27 Юни 2019 (видео)

На обекта при метростанция „Бели Дунав“ е изпълнена частта от изкопа, в която попада Сграда 2, изградени са вече стоманобетоновите основи, вертикалните елементи (колони и шайби) и плочите на кота 0,00 (първа плоча) на двата входа на Сграда 2, както и вертикалните елементи до кота +2,82м. на вход Г. Предстои да бъдат изградени вертикалните елементи до кота +2,82м. на вход В и плочите на …

Състояние на строителството на D29 Надежда към 3 Maй 2019 (видео)

Продължават работите по основите на сграда 2.

Състояние на строителството D29 Надежда – 19 Maрт 2019 (видео)

Извършени са подготвителни работи по площадката и са започнати изкопните работи.

Първа копка на обект D29 в Надежда

Ръководител на проект D29 инж. Анна Пейчева За въпроси по строителството (+359) 893 607 696 (в работно време)

Compare Listings