Разширено търсене

0 EUR до 350 000 EUR

намерени 0 results
Your search results

Състояние D28

Състояние на строителството D28 Младост 2, към 27 септември 2019 (видео)

Към края на месец септември вече е налята плочата на кота +8,55, изградено е сградното канализационно отклонение, предстои изграждане на сградното водопроводно отклонение, изграждане на кофраж и армиране на покривната плоча.

Състояние на строителството D28 Младост 2, към 29 август 2019 (видео)

Към 29.08.2019г. е налята плоча на кота +5,70, както и вертикалните бетонови елементи след нея, завършено изграждането на водопроводната и на канализационната шахти, предстои наливане на плоча на кота +8,55 и зидарии на етаж 1.

Състояние на строителството D28 Младост 2, към 27 Юли 2019 (видео)

Изляти плоча на кота +2,85 и вертикалните елементи (шайби и колони) след тази плоча, подготовка за свързване на сградни водопроводно и канализационно отклонения. Предстои наливане на плоча на кота +5,70 и изграждане на сградни ВиК отклонения.

Състояние на строителството на блок D28 в Младост 2, към 27 Юни 2019 (видео)

Изляти са бетоновите вертикали (шайби и колони) след плочата на кота 0,00 – предстои наливането на плоча с кота +2,85. Завършени са: изкоп, фундаменти, рандбалки, плоча кота 0,00, прекарани са тръбите за канализация под кота 0,00, заложени са тръбите за захранващите ел. кабели.

Състояние на строителството D28 Младост 2 към 25 Април 2019 (видео)

Продължават работите по основите на сградата.

no thumb

Състояние на D28 Младост 2 към 25.03.2019 г.

На 23.03.2019 г. бе излят подложен бетон за сградата в обекта.

Състояние на D28 Младост 2 към 22 март 2019 г.

Продължават работите по основите на сградата.

Състояние на строителството D28 Младост 2 – 19 Maрт 2019 (видео)

Извършени са подготвителни работи по площадката и са започнати изкопните работи.

Първа копка на обект D28 в Младост 2

Ръководител на проект D28 инж. Емил Евстатиев За въпроси по строителството (+359) 897 803 256 (в работно време)

Compare Listings